Kasvuhakkerointi

Kasvuhakkeroinnin tavoitteena on löytää nopeasti ja kustannustehokkaasti hyviä tapoja kasvattaa liiketoimintaa.

Malli sopii erinomaisesti ketteriin alkuvaiheen startupeihin vauhdittamaan ensimmäisten kriittisten tavoitteiden saavuttamista.

Kasvuhakkerointi (growth hacking) tarkoittaa prosessia, jossa testataan nopeatempoisesti erilaisia hypoteeseja liittyen markkinointifunneliin, tuotekehitykseen tai muihin liiketoiminnan osa-alueisiin. Tyypillisesti testausprosessia suorittaa markkinoijista ja tuotekehittäjistä koostuva kasvutiimi.

Kasvuhakkeroinnin prosessi koostuu yleensä neljästä vaiheesta:
‚Äć
1. Liiketoiminnalle on asetettu tavoitteita, joiden saavuttamiseksi muodostetaan hypoteesi. Esimerkiksi jos tavoitteena on online-myynnin kasvattaminen, yksi hypoteesi sen kasvattamiseksi on aloittaa Facebook-mainonta.
2. Hypoteesi testataan käytännössä. Esimerkissä sijoitetaan Facebook-mainonnan käytännön kokeiluun pieni testibudjetti.
3. Testi mitataan. Esimerkissä mitataan Facebook-mainonnan myynti kyseisellä testibudjetilla.
4. Testi analysoidaan. Esimerkissä analysoidaan Facebook-mainonnan ROI (return of investment) ja muut mainonnan tehokkuuteen liittyvät luvut ja muodostetaan näiden perusteella johtopäätös kanavan toimimisesta online-myyntiä kasvattavana kanavana. Tämä voi johtaa joko kanavan hylkäämiseen tai uuden hypoteesin muodostamiseen liittyen kanavan skaalaamiseen tai optimointiin kannattavammaksi.

Kasvuhakkeroinnin tavoitteena on löytää nopeasti ja kustannustehokkaasti hyviä tapoja kasvattaa liiketoimintaa. Tämän vuoksi malli on hyvin suosittu erityisesti nopeaa kasvua tavoittelevien startup- ja kasvuyritysten keskuudessa.

- Vastaukseni Quorassa.

Lisää kasvuhakkeroinnista löydät sisällöistäni.

Suosittelen lukemaan ainakin:
Ultimate 2019 Guide to Growth Hacking For SaaS‚Äć
Absolute Beginner’s Guide To Growth Hacking For Startups
How To Achieve Product-Market Fit (Guide for Startups)

Kasvun fundamentit

Filosofiani kiteytyy näihin kolmeen ydinasiaan.

Kulttuuri

Kasvun tulee lähteä kulttuurista, joka sitoo kasvun tekijät yhteen yhteisellä missiolla.

Data

Kasvun optimoinnissa ja skaalaamisessa olennaista on hyödyntää dataa.

Ajoitus

Kasvu maksimoidaan oikealla ajoituksella.

Kasvun neljä vaihetta

Työskentelyni perustana on nämä neljä vaihetta.

1. Kerää dataa

Kaiken johdonmukaisen kasvun perustana on data ja sen kerääminen relevanteista lähteistä ensimmäisestä päivästä lähtien.

2. Analysoi

Kerättyä dataa analysoidaan jatkuvasti kasvua tukevien johtopäätösten tekemiseksi.

3. Suunnittele

Analyysin perusteella luodaan kasvuhypoteeseihin pohjautuva suunnitelma.

4. Toiminta

Kasvusuunnitelma toteutetaan. Toteutuksen jälkeen on aika siirtyä keräämään dataa.
‚Äć

Tilaa uutiskirje

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form

Sähköpostiasi ei käytetä muuhun kuin uutiskirjeisiin uusista sisällöistä.

Haluatko jutella kasvuhakkeroinnista?

Helpoiten saat yhteyden WhatsAppissa +358 40 171 0101 tai LinkedInissä.

Yhteystiedot